ค้นหา
ปีติ เอกมัย
โครงการที่เราดูแล

ปีติ เอกมัย

โครงการ ปีติ เอกมัย
ผู้พัฒนา เสนา ฮันคิว 3
ประเภท คอนโดมีเนียมสูง 38 ชั้น
กรรมสิทธิ์ที่ดิน Freehold
เนื้อที่ 4-2-75 ไร่
ยูนิต 879 ยูนิต / 3 retail shops (Casa Lapin (Coffee & Cafe), Convenience Store, Restaurant)
พื้นที่จอดรถ 600 คัน คิดเป็น 68% สำหรับจอดซ้อนคัน / 446 คัน สำหรับที่จอดปกติ
More Information
แบ่งปัน
ย้อนกลับ
เลื่อนลง